Bad Homburg Hornets vs. Mainz Athletics 2 - 2. Baseball

Bad Homburg Hornets vs. Mainz Athletics 2 – 2. Baseball Bundesliga 2023