Gospelkonzert Christuskirche Hanau 2022

Gospelkonzert Christuskirche Hanau 2022

Jo van Nelsen Saenger Jan Beiling Saxophon Jens Biehl Schlagzeug Bernd Schmidt Piano Michael Hoefler Bass Lampenfieber Hanau Fronhof 2016

Jo van Nelsen Saenger Jan Beiling Saxophon Jens Biehl Schlagzeug Bernd Schmidt Piano Michael Hoefler Bass Lampenfieber Hanau Fronhof 2016